Linton & Wahlgren AB erbjuder möjligheten att engagera Mikael Linton-Wahlgren som föredragshållare eller moderator vid genomförandet av workshops. De erbjudna områdena som han kan tala om är:

  • En Chefsjurist syn på hur advokater kan förse bolag med mest värde.
  • Medling vs skiljedomstol/domstolsprocess.
  • En kommersiell medlares roll i lösande av freds- och konflikttvister.
  • Juridiken i komplicerade avtal och projekt.
  • Juristens kommunikation med icke jurister.
  • Juridiska aspekter för ett SME vid internationalisering.
  • Corporate Governance/bolagsstyrning
  • Det kommersiella avtalets grundprinciper.
  • Due diligence.
  • Styrelse vs advisory