Mikael Wahlgren kommer fr.o.m. 2020 leda JUC Nätverk i kommersiell avtalsrätt i Malmö

Innehåll All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att…

Continue Reading Mikael Wahlgren kommer fr.o.m. 2020 leda JUC Nätverk i kommersiell avtalsrätt i Malmö

Mikael Wahlgren is talking about “Legal Housekeeping” at Medicon Village Business Academy on December 12, 2019

Medicon Village Business Academy is a seminar series for Life Science companies and we are proud to have been invited to speak at one of their seminars.   The background of the Medicon Village Business Academy is that in order to maximize the…

Continue Reading Mikael Wahlgren is talking about “Legal Housekeeping” at Medicon Village Business Academy on December 12, 2019