Linton & Wahlgren AB erbjuder möjligheten att engagera Mikael Wahlgren som styrelseordförande eller styrelseledamot i svenska eller internationella företag (inklusive stöd i framtagandet och implementeringen av bolagstyrningsstrategi och tillhörande frågor). De erbjudna tjänsterna är att:

  • anta styrelseuppdrag (ordförande och ledamot);
  • ge stöd vid och att agera som ordförande eller sekreterare vid bolagsstämmor.
  • Ge stöd med uppsättandet av ett advisory board.