Juridisk rådgivning

Linton & Wahlgren AB erbjuder juridiskt stöd åt små och medelstora företag, verkställande direktörer, koncernledningar, styrelser och andra intressenter genom möjligheten att engagera Mikael Wahlgren för att ge juridiska och praktiska rådgivning om svenska och internationella affärsrättsliga frågor (t.ex. rörande bolags- och affärsrättsliga frågor, tvistlösningsfrågor, corporate governance frågor och förvärvsfrågor) och bistå dem med fastställandet och implementeringen sin internationaliseringsstrategi samt att hantera och implementera beslutade juridiska åtgärder främst inom export-, tillverknings-, energi-, infrastruktur-, Life Science- och byggbranschen.

Styrelsearbete & rådgivning

Linton & Wahlgren AB erbjuder möjligheten att engagera Mikael Wahlgren som styrelseordförande eller styrelseledamot i svenska eller internationella företag (inklusive stöd i framtagandet och implementeringen av bolagstyrningsstrategi och tillhörande frågor).

Skiljemanna- & Medlingsuppdrag

Linton & Wahlgren AB kan tillhandahålla Mikael Wahlgren som skiljeman och medlare i kommersiella tvister samt Freds- och konfliktmedling, i Asien eller Afrika. I min roll som skiljeman och medlare i kommersiella tvister är jag speciellt lämpad som industriell expert rörande svenska eller gränsöverskridande tvister som inbegriper bl.a. svensk eller internationell affärsjuridik rörande entreprenad-, tillverknings-, energi-, infrastruktur- och Life Sciencetvister.

Undervisning & Workshops

Linton & Wahlgren AB erbjuder möjligheten att engagera Mikael Wahlgren som föredragshållare eller moderator vid genomförandet av workshops.