Genom att kunna erbjuda Mikael Linton-Wahlgrens tjänster på en mer långsiktig basis, så kan ni själv avropa dessa när behovet uppstår, utan att behöva anställa en bolagsjurist, dvs en bolagsjurist ”On call”.

Mikael Linton-Wahlgren

Senior juridisk rådgivare, Chefjurist, Skiljedomare, Medlare, Styrelseledamot och föreläsare, CEDR ackrediterad medlare

Med min långa erfarenhet som chefjurist och bolagsjurist, har jag givit juridiskt stöd åt ett antal multinationella svenska och utländska börsnoterade företag (dvs Alfa Laval, Skanska, ABB, RollsRoyce och NCC). Min omfattande erfarenhet och kunskap omfattar bland annat:

Hanteringen, organiserandet och rådgivning till de berörda koncernledningarna, styrelserna och andra chefer och anställda rörande svensk och internationell affärsjuridiska frågor (t.ex. avseende avtalsrätt, bolagsrätt , tvister och förvärv).
 
Internt och externt styrelsearbete (inkluderande bl.a. bolagsstyrning).
 
Hanteringen av skiljeförfarande, tvister och att agera som skiljedomare.
 

Baserat på mina omfattande kunskaper, kan jag ombesörja så att ditt företag har lämpligt juridiskt stöd, strategi och riskmedvetenhet som det behöver.

Arbetslivserfarenhet:

 • Hantering, beslutsfattande och strategi rörande juridiska frågor som aktualiseras i den aktuella affärsverksamheten och för bolaget.
 • Hantering av beslut och strategier avseende juridiska frågor som uppkommer vid internationella affärer i exempelvis Asien, Afrika, Ryssland, Kina och USA.
 • Framgångsrikt hanterat och beslutat om vilka strategier som användes i samband med återköpet av externt ägda aktier samt annoteringen av Alfa Lavals börsnoterade indiska bolag.
 • Arbetat och bott i Indien, Schweiz och England, vilket resulterat i en mycket god inblick i lokala kulturella möjligheter och utmaningar som bör beaktas i samband med internationella affärer.
 • Representerat ABB, Alfa Laval, Skanska och NCC i industri- och handelsorganisationer.

Utbildning:

 • Lunds universitet, Juridik 
 • Barrister, The Honourable Society of the Inner Temple (icke praktiserande)
 • Stockholms Handelskammares och Swedish Arbitration Association gemensamma utbildning av skiljedomare – Certifierad som skiljedomare
 • CEDR:s medlar kompetensutbildning – CEDR ackrediterad medlare
 • Internationell konfliktsmedlings- och fredsmäklarutbildning på Cats Abbey, Oxfordshire, Storbritannien
 • EFL:s styrelseprogram

Pågående uppdrag:

Medlemskap i skiljedoms- och medlingsinstitut och organisationer: