Genom att anlitas på ett tidigt stadie och därmed kunna ge proaktiv rådgivning kan Linton & Wahlgren minska riskerna för framtida onödiga juridiska kostnader.

Linton & Wahlgren:

Senior juridisk rådgivare, Chefjurist, Skiljedomare, Medlare, Styrelseledamot och föreläsare, CEDR ackrediterad medlare

Linton & Wahlgren AB drivs av Mikael Wahlgren (f.d. chefjurist under 10 år hos Alfa Laval samt bolagsjurist under 15 år hos ett antal multinationella företag, dvs Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC). Linton & Wahlgren hjälper sina kunder, baserat på Mikaels omfattande erfarenhet, att säkerställa att kunden har det juridiska stöd, strategi och riskmedvetande som de bör ha för att säkerställa att de undviker juridiska problem samt tar tillvara de juridiska möjligheter som deras verksamhet står inför. På så sätt får kunden rätt fokus på det juridiska stöd de behöver samt hjälp med hur de kan uppnå detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Det juridiska stödet som Linton & Wahlgren tillhandahåller baseras på Mikaels erfarenhet och kunskap om bolagsrätt och svensk- och internationell affärsjuridik, främst inom entreprenad-, infrastruktur-, kraft-, export-, Life Science och tillverkningsindustrin.

 

Linton & Wahlgren tillhandahåller även Mikael som skiljedomare och kommersiell medlare i svenska och internationella tvister. Mikael är certifierad som skiljedomare av Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare och Swedish Arbitration Association samt CEDR ackrediterad medlare, Oxford Process/CEDR certifierad medlare för internationella konflikter och fredsmäkling, FICM-MCN ackrediterad (Representaive Neutral) samt Barrister vid Inner Temple (icke praktiserande).

 

Mikael har varit och är styrelseordförande samt styrelseledamot i ett antal bolag, av vilka några är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Han föreläser dessutom vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet samt svenska och internationella konferenser.

Hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med att säkerställa att ni har det juridiska stöd, strategi och riskmedvetande som ni bör ha samt att er styrelse har rätt fokus vad beträffar era juridiska frågor.

Linton & Wahlgren är stolt bidragsgivare till följande organisationer: