Mikael Wahlgren

Senior juridisk rådgivare, Chefjurist, Skiljedomare, Medlare, Styrelseledamot och föreläsare, CEDR ackrediterad medlare

Mikael Wahlgren är f.d. Chefjurist, affärsjurist, bolagsjurist, styrelseledamot och skiljedomare specialiserad inom internationell och svensk affärsjuridik, bolagsrätt, förvärv, tvistlösning, styrelsearbete, skiljeförfarande samt har föreläst på Handelsrättsinstitutionen vid Lunds universitet och ett antal internationella juristkonferenser. Han hjälper sina kunder, baserat på sin omfattande erfarenhet, av att säkerställa att bolag har det juridiska stöd, strategi och riskmedvetande som de bör ha för att säkerställa att de undviker de juridiska problem samt tar tillvara de juridiska möjligheter som deras verksamhet står inför. På så sätt får våra kunder rätt fokus på det juridiska stöd de behöver samt hur de kan uppnå detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med att säkerställa att ni har det juridiska stöd, strategi och riskmedvetande som ni bör ha samt att er styrelse har rätt fokus vad beträffar era juridiska frågor.

Linton & Wahlgren är stolt bidragsgivare till följande organisationer: