Svenska Medlare – för kommersiella tvister

Svenska Medlare – för kommersiella tvister

Svenska Medlare erbjuder tvistande parter snabb, kostnadseffektiv och kreativ tvistlösning genom medling. Både online och offline.

Svenska Medlare är ett nätverk som består av ett antal svenska advokater/affärsjurister med ett genuint intresse för medling som ett sätt att lösa tvister. Medlemmarna har lång och bred erfarenhet av att arbeta med kommersiella tvister. Flera är utbildade och certifierade av det välkända medlingsinstitutet CEDR i London (Centre for Effective Dispute Resolution, www.cedr.com).
Nätverket har bildats som ett led i att skapa en dansk/svensk medlingsorganisation tillsammans med det danska medlingsinstitutet Mediationsinstituttet.
I jämförelse med Danmark och många andra länder är Sverige inte särskilt väl utvecklat när det gäller medling i kommersiella tvister. Det vill vi gärna försöka ändra på. Det vi kan erbjuda är något annat än det som vanligen förekommer i svenska tvister under beteckningen förlikningsdiskussioner. I korthet kan vår metod beskrivas som mer framåtblickande och kommersiellt orienterad. Medlaren är en oberoende affärsjurist med lång erfarenhet av kommersiella tvister, vars uppgift är att underlätta för parterna att på kort tid hitta lösningar och undvika en kostsam och osäker process. Själva medlingen tar normalt 1-3 dagar i anspråk. Medlaren dömer inte i tvisten – parterna äger hela tiden frågan och medlingen pågår bara så länge parterna vill. Kommersiell medling är en mycket framgångsrik metod, som i de flesta fall leder till att parterna kan träffa en uppgörelse och gå vidare. Enligt CEDR:s internationella statistik leder medling till förlikning i omkring 85 procent av fallen.
Genom vårt nätverk kan vi säkerställa att medlingsuppdraget går till en person med rätt erfarenhet och kunskap. Vi kan således i hög grad bidra till att åtskilliga kommersiella tvister får en konstruktiv och bra lösning.
Det som händer just nu i vårt samhälle till följd av coronapandemin påverkar även tvisterna. Vi märker bland våra klienter ett snabbt ökande behov av att kostnadseffektivt lösa tvister. Ett skäl är den ekonomiska verklighet som drabbat många företag. Ett annat skäl är att domstolarnas möjligheter att avgöra tvister i rimlig tid minskar i takt med att allt fler förhandlingar måste ställas in. Detta gör sig även gällande i skiljeförfaranden. Det finns således just nu ett skriande behov av medling i kommersiella tvister.
Vill du veta mer om vad vi kan bidra med, är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss som har undertecknat detta brev eller skicka ett mail till info@svenska-medlare.se.

Magnus Berlin, Advokat,
Malmö, setterwalls.se

Magnus Ramberg, Advokat,
Helsingborg, lindahl.se

Björn Goldman, Advokat,
Göteborg, maqs.com

Johan Sigeman, Advokat,
Malmö, sigeman.se

Christer Holm, Advokat, Stockholm, krilon.eu

Maria Stakovska, Advokat,
Lund, lwadvokat.se

Hanna Larsson, Advokat, Stockholm, advokatensturelarsson.se

Gert Nilsson Eldrimner, Advokat,  Stockholm & Köpenhamn, eldrimner.se

Mikael Wahlgren, Senior juridisk rådgivare, Lund, lintonwahlgren.se

Thomas Wetterlundh, Advokat,
Göteborg,
werks.se

info@svenska-medlare.se

+46 70 741 01 00

Leave a Reply