SAA/SCC Skiljedomarutbildning 2019

SAA/SCC Skiljedomarutbildning 2019

Idag påbörjar jag den av Swedish Arbitration Association (SAA), i samarbete med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) samt med bred uppslutning av erfarna svenska och utländska skiljedomare, anordnade Skiljedomarutbildningen. Detta är en för svenska förhållanden unik utbildning.
 
Den bärande tanken bakom kursen är att föryngra och utvidga den svenska skiljedomarkåren så att fler internationella skiljeärenden förläggs till Sverige.
 
Jag är glad att ha blivit erbjuden denna utbildningsmöjlighet och ser fram emot att ytterligare spetsa min kompetens som skiljedomare och medlare.