Denna helg deltog Mikael Wahlgren i ASA:s seminarium för praktiserande skiljedomare på Schlosshotel Kronberg i Frankfurt (Tyskland)

Denna helg deltog Mikael Wahlgren i ASA:s seminarium för praktiserande skiljedomare på Schlosshotel Kronberg i Frankfurt (Tyskland)

Ett mycket bra interaktivt och jämförande utbyte av erfarna skiljedomares kunskaper.
ASA:s seminarium för praktiserande skiljedomare startades 1997 av ASA (Swiss Arbitration Association), och är ett årligt återkommande seminarium som hålls i samarbete med andra skiljedomsföreningar och institutioner runt om i Europa. I år hölls detta seminarium i samarbete med DIS (Deutsche institution für Schiedsgerichtsbarkeit).
De som ledde helgens diskussioner var alla mycket erfarna internationella skiljedomare. Under helgen tog de upp och diskuterade med deltagarna viktiga juridiska och praktiska frågor kring de situationer som uppstår under de successiva stadierna i en internationell skiljedom och illustrera dem med exempel från verkliga fall.
Alla sessioner leddes gemensamt av två utövare, en med bakgrund i det anglo-saxiska rättssystemet och den andra med en civilrättslig bakgrund, vilket stimulerar till i en livlig debatt, mångfalden av erfarenheter i internationella skiljedomsförfaranden och uppmuntra utbytet av interkulturella erfarenheter.