Mikael Wahlgren har genomfört CEDRs ”Mediator skill training” i Paris

Mikael Wahlgren har genomfört CEDRs ”Mediator skill training” i Paris

Mikael Wahlgren har under hösten genomfört CEDRs utbildning rörande ”Mediator skill training” i Paris (Certificate of completion CEDR (2017-11-23)). Utbildningen arrangerades av Infomene (Institut de Formation á la Médiation et á la Négociation) och CEDR. Hans kompetens som medlare i internationella affärstvister har därmed förstärkts ytterligare. Mikael Wahlgren är sedan tidigare i år medlem av International Chamber of Commerce – ICC Sweden (http://www.icc.se), London Court of International Arbitration – LCIA (http://www.lcia.org och Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsinstitut (http://handelskammaren.com/juridik/skiljedom).