Mikael Wahlgren kommer hålla en offentlig föreläsning på Juridicum den 14 oktober

Mikael Wahlgren kommer hålla en offentlig föreläsning på Juridicum den 14 oktober

Mikael Wahlgren kommer, mellan kl. 11.00-11.40 den 14 oktober, hålla en offentlig föreläsning på Juridicum i samband med Juridikens Dag 2017.

Titeln på föreläsningen är ”Juristens kommunikation med ickejurister i internationaliseringens tidevarv”. Mikael beskriver innehållet i föreläsningen på följande sätt. När man arbetar som bolagsjurist och juridisk rådgivare är man omgiven av kollegor och motparter som inte är jurister. En jurists kommunikationsförmåga är avgörande för utförandet av ett gott arbete och förmedlandet av klara, tydliga och lättförståeliga råd och ståndpunkter. Baserat på mitt arbete som chefjurist hos Alfa Laval och bolagsjurist hos Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC, under de senaste 25 åren och främst internationellt, så tänkte jag beröra bland annat betydelsen av en jurists goda kommunikationsförmåga i en multinationell miljö och mina tre bästa kommunikationstips.