“I very much appreciate Mikael’s expertise and dedication during his nearly 10 years at Alfa Lava. I can recommend Mikael if anyone has need of the services he provides. “

“Mikael Wahlgren has, in co-partnership with United States Magistrate Judge James E. Gates, acted in the US as a Special Master under the authorisation of the US Federal Court in a mediation between a US and English company in April 2019.  

Tjänster

Life Science

Entreprenad & infrastruktur

Tillverkningsindustri

Export

Om Mikael Wahlgren

 

Senior juridisk rådgivare, Chefjurist, Skiljedomare, Medlare, Styrelseledamot och föreläsare, CEDR ackrediterad medlare

Med min långa erfarenhet som chefjurist och bolagsjurist, har jag givit juridiskt stöd åt ett antal multinationella svenska och utländska börsnoterade företag (dvs Alfa Laval, Skanska, ABB, RollsRoyce och NCC). Min omfattande erfarenhet och kunskap omfattar bland annat:

Hanteringen, organiserandet och rådgivning till de berörda koncernledningarna, styrelserna och andra chefer och anställda rörande svensk och internationell affärsjuridiska frågor (t.ex. avseende avtalsrätt, bolagsrätt , tvister och förvärv).
 
Internt och externt styrelsearbete (inkluderande bl.a. bolagsstyrning).
 
Hanteringen av skiljeförfarande, tvister och att agera som skiljedomare.
 

Baserat på mina omfattande kunskaper, kan jag ombesörja så att ditt företag har lämpligt juridiskt stöd, strategi och riskmedvetenhet som det behöver.

Rekommendationer

"I recommended Mikael Wahlgren for case where he acted as a Special Master in the USA under the authorisation of the US Federal Court in a mediation between a US and English company in April 2019. His attempt to reach a settlement together with the Federal Judge was highly appreciated by the concerned parties."
"I had the true pleasure to work with Mikael for several years. He has a broad experience from several industries, countries and assignments which really gives an extra contrubution to the excellent result he delivers in all his tasks. He is a very good manager with a passion for his staff which creates engagement and clear direction."
"I had the pleasure of working together with Mikael on a number of the development projects I led in Spain and Italy whilst at RRPV. His ability to combine both his extensive Civil Code experience with commercial "nous" made his contribution to the team effort invaluable, and I would have no hesitation in seeking recourse to his services in future (should they be available!)"

Medlemskap i skiljedoms- och medlingsinstitut och organisationer:

Pågående uppdrag:

Styrelseuppdrag:

Samarbeten: