Linton & Wahlgren AB kan tillhandahålla Mikael Wahlgren som skiljeman och medlare i kommersiella tvister samt Freds- och konfliktmedling, i Asien eller Afrika. I min roll som skiljeman och medlare i kommersiella tvister är jag speciellt lämpad som industriell expert rörande svenska eller gränsöverskridande tvister som inbegriper bl.a. svensk eller internationell affärsjuridik rörande entreprenad-, tillverknings-, energi-, infrastruktur- och Life Sciencetvister. De erbjudna tjänsterna är att:

  • anta uppdrag som skiljemanna där en industriexpert efterfrågas;
  • agera som medlare i kommersiella tvister;
  • agera som medlare i Freds- och konflikttvister;
  • ta fram strategi samt ge stöd och ledning till bolag vid tvister; samt
  • utvärdering av hur en tvist skall hanteras samt strategin för denna process.


Mikael Wahlgren medlem av följande skiljedoms- och medlingsinstitut samt branschsammanslutningar: