201801.15
0
0

Mikael Wahlgren är nu en av CEDR:s ackrediterad internationell medlare

Som meddelats tidigare genomförde Mikael Wahlgren, under hösten 2017, en utbildning avseende ”Mediator skill training” i Paris. Utbildningen arrangerades av Centre for Efficient Dispute Resolutions – ”CEDR” (www.cedr.com) och Infomene (Institut de Formation á la Médiation et á la Négociation). Vi har nu glädjen att meddela att Mikael Wahlgren nu mottagit sin ackreditering som internationell…

201711.25
0
0

Mikael Wahlgren har genomfört CEDRs ”Mediator skill training” i Paris

Mikael Wahlgren har under hösten genomfört CEDRs utbildning rörande ”Mediator skill training” i Paris (Certificate of completion CEDR (2017-11-23)). Utbildningen arrangerades av Infomene (Institut de Formation á la Médiation et á la Négociation) och CEDR. Hans kompetens som medlare i internationella affärstvister har därmed förstärkts ytterligare. Mikael Wahlgren är sedan tidigare i år medlem av International…

201711.25
0
0

Mikael Wahlgren har genomfört CEDRs ”Mediator skill training” i Paris

Mikael Wahlgren har under hösten genomfört CEDRs utbildning rörande ”Mediator skill training” i Paris (Certificate of completion CEDR (2017-11-23)). Utbildningen arrangerades av Infomene (Institut de Formation á la Médiation et á la Négociation) och CEDR. Hans kompetens som medlare i internationella affärstvister har därmed förstärkts ytterligare. Mikael Wahlgren är sedan tidigare i år medlem av International…

201706.14
0
0

Mikael Wahlgren kommer hålla en offentlig föreläsning på Juridicum den 14 oktober

Mikael Wahlgren kommer, mellan kl. 11.00-11.40 den 14 oktober, hålla en offentlig föreläsning på Juridicum i samband med Juridikens Dag 2017. Titeln på föreläsningen är ”Juristens kommunikation med ickejurister i internationaliseringens tidevarv”. Mikael beskriver innehållet i föreläsningen på följande sätt. När man arbetar som bolagsjurist och juridisk rådgivare är man omgiven av kollegor och motparter…

201706.13
0
0

Arbitration and ADR worldwide - LCIA

- http://www.lcia.org/ -

Mikael Wahlgren har blivit upptagen som medlem i LCIA, vilket är en av världens ledande internationella institutioner för kommersiell tvistlösning. LCIA tillhandahåller effektiv, flexibel och opartisk förvaltning av skiljeförfaranden och andra alternativa tvistlösningsförfaranden, oavsett plats och enligt något rättssystem. Den internationella karaktären hos LCIA: s tjänster återspeglas i det faktum att över 80% av parterna…

201610.31
0
7

Mikael Wahlgren – Videopresentation

En presentation om Mikael Wahlgrens bakgrund och resa som bolagsjurist/chefsjurist.

201610.12
0
34

Linton & Wahlgrens nya hemsida!

Välkommen till Linton & Wahlgrens nya hemsida. Här kan du läsa om våra tjänster, nuvarande uppdrag och allt som händer inom bolaget! Om du vill ha mer information om vad vi kan göra för er, så är det bara att kontakta oss: Telefon: +46 709 33 72 20 E-post: mikael.wahlgren@lintonwahlgren.se