Arbitration and ADR worldwide - LCIA

201706.13
0
0
- http://www.lcia.org/ -

Mikael Wahlgren har blivit upptagen som medlem i LCIA, vilket är en av världens ledande internationella institutioner för kommersiell tvistlösning. LCIA tillhandahåller effektiv, flexibel och opartisk förvaltning av skiljeförfaranden och andra alternativa tvistlösningsförfaranden, oavsett plats och enligt något rättssystem. Den internationella karaktären hos LCIA: s tjänster återspeglas i det faktum att över 80% av parterna i avvaktande LCIA-fall inte är av engelsk nationalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *