• En Chefsjurist syn på advokater.
  • Juridiken i komplicerade avtal och projekt.
  • Juristens kommunikation med icke jurister.
  • Juridiska aspekter för ett SME vid internationalisering.
  • Corporate Governance/bolagsstyrning
  • Det kommersiella avtalets grund principer.
  • Due diligence
  • Styrelse vs advisory