• Skiljemannauppdrag
  • Medling i kommersiella tvister.
  • Stöd och ledning av tvist.
  • Värdering av tvist och strategi.

CV Mikael Wahlgren (Sv) 2017-06-12 (Skiljedomare-medlare)