• Översikt över vilket juridiskt stöd ett bolag behöver.
  • Stöd och framtagande av mindre avtal (t.ex. MoU, LoI, NDA, etc.)
  • Stöd och framtagande av större kommersiella avtal
  • För och efter riskanalys av bolag vid förvärv
  • Strategiska råd rörande internationalisering

CV MW (Sv) 161020 (generellt)