Skiljemanna- & Medlingsuppdrag:

Beträffande skiljemanna och medlingsuppdrag så erbjuder Linton & Wahlgren AB möjligheten att utse Mikael Wahlgren som skiljeman och medlare i kommersiella tvister, speciellt då det finns behov av en industriell expert på svenska eller gränsöverskridande tvister angående bl.a. svensk eller internationell affärsrätt rörande tillverknings-, energi-, infrastruktur-, Life Science- och byggtvister.

De erbjudna tjänsterna är att:

  • Anta uppdrag som skiljemanna där en industriexpert efterfrågas
  • Agera som medlare i kommersiella tvister;
  • Ta fram strategi samt ge stöd och ledning till bolag vid tvister
  • Utvärdering av hur en tvist skall hanteras samt strategin för denna process

CV Mikael Wahlgren (Sv) 2017-06-12 (Skiljedomare-medlare)