201706.14
0
0

Mikael Wahlgren kommer hålla en offentlig föreläsning på Juridicum den 14 oktober

Mikael Wahlgren kommer, mellan kl. 11.00-11.40 den 14 oktober, hålla en offentlig föreläsning på Juridicum i samband med Juridikens Dag 2017. Titeln på föreläsningen är ”Juristens kommunikation med ickejurister i internationaliseringens tidevarv”. Mikael beskriver innehållet i föreläsningen på följande sätt. När man arbetar som bolagsjurist och juridisk rådgivare är man omgiven av kollegor och motparter…

201706.13
0
0

Arbitration and ADR worldwide - LCIA

- http://www.lcia.org/ -

Mikael Wahlgren har blivit upptagen som medlem i LCIA, vilket är en av världens ledande internationella institutioner för kommersiell tvistlösning. LCIA tillhandahåller effektiv, flexibel och opartisk förvaltning av skiljeförfaranden och andra alternativa tvistlösningsförfaranden, oavsett plats och enligt något rättssystem. Den internationella karaktären hos LCIA: s tjänster återspeglas i det faktum att över 80% av parterna…