Rekommendationer  

“I very much appreciate Mikael's expertise and dedication during his nearly 10 years at Alfa Lava. I can recommend Mikael if anyone has need of the services he provides. "
Lars Renström

Chairman of Tetra Laval and Assa Abloy AB (former CEO Alfa Laval AB)

Linkedin
Mikael Wahlgren

Senior Juridisk Rådgivare (f.d chefsjurist Alfa Laval AB)

Mikael Wahlgren, har lång erfarenhet som bolagsjurist och har varit juridisk rådgivare åt ett antal multinationella svenska och utländska börsnoterade bolag (dvs Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC), samt som chefsjurist för Alfa Laval AB.

Styrelseuppdrag


Nuvarande uppdrag


Samarbetspartners