Rekommendationer  

“I very much appreciate Mikael's expertise and dedication during his nearly 10 years at Alfa Lava. I can recommend Mikael if anyone has need of the services he provides. "
Lars Renström

Chairman of Tetra Laval and Assa Abloy AB (former CEO Alfa Laval AB)

Linkedin
Mikael Wahlgren

Senior Juridisk Rådgivare (f.d chefsjurist Alfa Laval AB)

Med min långa erfarenhet som chefjurist och bolagsjurist, har jag givit juridiskt stöd åt ett antal multinationella svenska och utländska börsnoterade företag (dvs Alfa Laval, Skanska, ABB, RollsRoyce och NCC). Min omfattande erfarenhet och kunskap omfattar bland annat:

 

• hanteringen, organiserandet och rådgivning till de berörda koncernledningarna, styrelserna och andra chefer och anställda rörande svensk och internationell affärsjuridiska frågor (t.ex. avseende avtalsrätt, bolagsrätt , tvister och förvärv).

 

• internt och externt styrelsearbete (inkluderande bl.a. bolagsstyrning).

 

• hanteringen av skiljeförfarande, tvister och att agera som skiljedomare.

 

Baserat på mina omfattande kunskaper, kan jag ombesörja så att ditt företag har lämpligt juridiskt stöd, strategi och riskmedvetenhet som det behöver.

Styrelseuppdrag


Pågående uppdrag


Samarbetspartners


Medlemskap i skiljedoms- och medlingsinstitut och organisationer